„O nic nebuďte úzkostliví,

ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti

v modlitbě a prosbě s děkováním.“ 

Bible - List Filipským 4,6