„O nic nebuďte úzkostliví,

ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti

v modlitbě a prosbě s děkováním.“ 

Bible - List Filipským 4,6


Novinky roku 2022.

Kalendáře pro rok 2023 jsou již skladem zde.