Pravé zlato

(5,5 x 7,5 cm, 32 str.)

Různé biblické verše.

0 Kč

Seznam obsažených biblických veršů:

Jan 1,1 ;1,4; 8,12; 14,6; 7,37.38; Matouš 11,28; 11,30; Římanům 6,23; Lukáš 18,13; Jan 5,24; 3,16; Izaiáš 53,5; Zjevení 3,20; Efezským 3,17; Jan 1,12; Skutky 3,19; Jan 6,37; Lukáš 19,10; 14,17; Skutky 16,30.31; 10,43; Římanům 4,25; 8,1; 1. Jana 5,13; Lukáš 10,20; Římanům 5,1; Efezským 2,8.9; 2. Korintským 9,15; 1. Jana 1,7; Jan 10,27.28; 1. Petra 2,21; 1. Timoteovi 6,12; Římanům 6,4; Matouš 28,20; 5,16; Galatským 5,16; Efezským 4,30; Lukáš 9,26; Izaiáš 40,8; Lukáš 21,33; Marek 11,24; Jan 14,13; Jeremiáš 31,3; Izaiáš 41,10; Jan 14,3; 1. Tesalonicenským 4,16.17; Zjevení 21,1.4; 22,12.17.20.

Verše jsou v kralickém překladu upraveném do soudobé češtiny.